Ivy Bridge เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ # คอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Core™ i7-3770 Processor End of Life Q2'12 3.90 GHz 3.40 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 4 $277.00 - $305.00
Intel® Core™ i7-3770K Processor End of Life Q2'12 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 4 $332.00 - $342.00
Intel® Core™ i7-3770S Processor End of Life Q2'12 3.90 GHz 3.10 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 4 $294.00 - $305.00
Intel® Core™ i7-3770T Processor Launched Q2'12 3.70 GHz 2.50 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 4 $294.00
Intel® Core™ i5-3550 Processor End of Life Q2'12 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 4 $205.00 - $213.00
Intel® Core™ i5-3550S Processor Launched Q2'12 3.70 GHz 3.00 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 4 $199.00
Intel® Core™ i5-3570 Processor End of Life Q2'12 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 4 $213.00
Intel® Core™ i5-3570K Processor End of Life Q2'12 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 4 $225.00 - $235.00
Intel® Core™ i5-3570S Processor End of Life Q2'12 3.80 GHz 3.10 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 4 $205.00
Intel® Core™ i5-3570T Processor Launched Q2'12 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 4 $205.00
Intel® Core™ i5-3450 Processor End of Life Q2'12 3.50 GHz 3.10 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 4 $195.00
Intel® Core™ i5-3450S Processor End of Life Q2'12 3.50 GHz 2.80 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 4 $184.00 - $195.00
Intel® Core™ i5-3470 Processor Launched Q2'12 3.60 GHz 3.20 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 4 $184.00 - $195.00
Intel® Core™ i5-3470S Processor Launched Q2'12 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 4 $195.00
Intel® Core™ i5-3470T Processor Launched Q2'12 3.60 GHz 2.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 2 $184.00
Intel® Core™ i5-3475S Processor End of Life Q2'12 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 4 $201.00
Intel® Core™ i5-3330 Processor Launched Q3'12 3.20 GHz 3.00 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 4 $182.00 - $187.00
Intel® Core™ i5-3330S Processor End of Life Q3'12 3.20 GHz 2.70 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 4 $182.00
Intel® Core™ i5-3340 Processor End of Life Q3'13 3.30 GHz 3.10 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 4 $182.00 - $187.00
Intel® Core™ i5-3340S Processor End of Life Q3'13 3.30 GHz 2.80 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 4 $182.00 - $187.00
Intel® Core™ i5-3350P Processor End of Life Q3'12 3.30 GHz 3.10 GHz 6 MB SmartCache None 4 $177.00
Intel® Core™ i3-3210 Processor End of Life Q1'13 3.20 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 2 $117.00
Intel® Core™ i3-3220 Processor Launched Q3'12 3.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 2 $113.00 - $117.00
Intel® Core™ i3-3220T Processor Launched Q3'12 2.80 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 2 $117.00
Intel® Core™ i3-3225 Processor End of Life Q3'12 3.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 2 $134.00
Intel® Core™ i3-3240 Processor Launched Q3'12 3.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 2 $117.00
Intel® Core™ i3-3240T Processor Launched Q3'12 2.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 2 $117.00
Intel® Core™ i3-3245 Processor End of Life Q2'13 3.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 2 $134.00 - $144.00
Intel® Core™ i3-3250 Processor Launched Q2'13 3.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 2 $117.00
Intel® Core™ i3-3250T Processor Launched Q2'13 3.00 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 2 $117.00
Intel® Pentium® Processor G2140 End of Life Q2'13 3.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $86.00 - $93.00
Intel® Pentium® Processor G2130 Launched Q1'13 3.20 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $75.00 - $82.00
Intel® Pentium® Processor G2120T End of Life Q2'13 2.70 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $75.00
Intel® Pentium® Processor G2120 Launched Q3'12 3.10 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $67.00 - $82.00
Intel® Pentium® Processor G2100T End of Life Q3'12 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $75.00
Intel® Pentium® Processor G2030T Launched Q2'13 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $64.00
Intel® Pentium® Processor G2030 Launched Q2'13 3.00 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $64.00
Intel® Pentium® Processor G2020T Launched Q1'13 2.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $64.00
Intel® Pentium® Processor G2020 End of Life Q1'13 2.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $64.00
Intel® Pentium® Processor G2010 End of Life Q1'13 2.80 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $64.00
Intel® Celeron® Processor G1630 End of Life Q3'13 2.80 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $52.00
Intel® Celeron® Processor G1620T Launched Q3'13 2.40 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $42.00
Intel® Celeron® Processor G1620 Launched Q1'13 2.70 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $41.00 - $42.00
Intel® Celeron® Processor G1610T Launched Q1'13 2.30 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $42.00
Intel® Celeron® Processor G1610 Launched Q1'13 2.60 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $42.00
Intel® Core™ i7-3920XM Processor Extreme Edition Launched Q2'12 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 4 $1096.00
Intel® Core™ i7-3940XM Processor Extreme Edition Launched Q3'12 3.90 GHz 3.00 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 4 $1096.00
Intel® Core™ i7-3820QM Processor Launched Q2'12 3.70 GHz 2.70 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 4 $568.00
Intel® Core™ i7-3840QM Processor Launched Q3'12 3.80 GHz 2.80 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 4 $568.00
Intel® Core™ i7-3720QM Processor Launched Q2'12 3.60 GHz 2.60 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 4 $378.00
Intel® Core™ i7-3740QM Processor Launched Q3'12 3.70 GHz 2.70 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 4 $378.00 - $380.00
Intel® Core™ i7-3610QM Processor Launched Q2'12 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 4 $378.00
Intel® Core™ i7-3612QM Processor Launched Q2'12 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 4 $378.00
Intel® Core™ i7-3612QM Processor Launched Q2'12 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 4 $378.00
Intel® Core™ i7-3615QM Processor Launched Q2'12 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 4 $378.00
Intel® Core™ i7-3630QM Processor Launched Q3'12 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 4 $378.00
Intel® Core™ i7-3632QM Processor Launched Q3'12 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 4 N/A
Intel® Core™ i7-3632QM Processor Launched Q3'12 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 4 $378.00
Intel® Core™ i7-3635QM Processor Launched Q3'12 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 4 N/A
Intel® Core™ i7-3667U Processor Launched Q2'12 3.20 GHz 2.00 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 2 $346.00
Intel® Core™ i7-3687U Processor Launched Q1'13 3.30 GHz 2.10 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 2 $346.00
Intel® Core™ i7-3689Y Processor Launched Q1'13 2.60 GHz 1.50 GHz 4 MB Intel® HD Graphics 4000 2 N/A
Intel® Core™ i7-3517U Processor Launched Q2'12 3.00 GHz 1.90 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 2 N/A
Intel® Core™ i7-3520M Processor Launched Q2'12 3.60 GHz 2.90 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 2 $346.00
Intel® Core™ i7-3537U Processor Launched Q1'13 3.10 GHz 2.00 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 2 $346.00
Intel® Core™ i7-3540M Processor Launched Q1'13 3.70 GHz 3.00 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 2 $346.00
Intel® Core™ i5-3427U Processor Launched Q2'12 2.80 GHz 1.80 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 2 $225.00
Intel® Core™ i5-3437U Processor Launched Q1'13 2.90 GHz 1.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 2 $225.00
Intel® Core™ i5-3439Y Processor Launched Q1'13 2.30 GHz 1.50 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 4000 2 N/A
Intel® Core™ i5-3317U Processor Launched Q2'12 2.60 GHz 1.70 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 2 $225.00
Intel® Core™ i5-3320M Processor Launched Q2'12 3.30 GHz 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 2 $225.00 - $227.00
Intel® Core™ i5-3337U Processor Launched Q1'13 2.70 GHz 1.80 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 2 $225.00
Intel® Core™ i5-3339Y Processor Launched Q1'13 2.00 GHz 1.50 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 4000 2 N/A
Intel® Core™ i5-3340M Processor Launched Q1'13 3.40 GHz 2.70 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 2 $225.00 - $227.00
Intel® Core™ i5-3360M Processor Launched Q2'12 3.50 GHz 2.80 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 2 $266.00 - $269.00
Intel® Core™ i5-3380M Processor Launched Q1'13 3.60 GHz 2.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 2 $266.00 - $269.00
Intel® Core™ i5-3210M Processor Launched Q2'12 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 2 $225.00
Intel® Core™ i5-3210M Processor Launched Q2'12 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 2 $225.00
Intel® Core™ i5-3230M Processor Launched Q1'13 3.20 GHz 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 2 N/A
Intel® Core™ i5-3230M Processor Launched Q1'13 3.20 GHz 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 2 $225.00
Intel® Core™ i3-3217U Processor Launched Q2'12 1.80 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 2 $225.00
Intel® Core™ i3-3227U Processor Launched Q1'13 1.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 2 $225.00
Intel® Core™ i3-3229Y Processor Launched Q1'13 1.40 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 4000 2 N/A
Intel® Core™ i3-3110M Processor Launched Q2'12 2.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 2 $225.00
Intel® Core™ i3-3120M Processor Launched Q3'12 2.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 2 $225.00
Intel® Core™ i3-3130M Processor Launched Q1'13 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 2 N/A
Intel® Pentium® Processor 2129Y Launched Q1'13 1.10 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 N/A
Intel® Pentium® Processor 2127U Launched Q3'13 1.90 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $134.00
Intel® Pentium® Processor 2117U Launched Q3'12 1.80 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $134.00
Intel® Pentium® Processor 2030M Launched Q1'13 2.50 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $134.00
Intel® Pentium® Processor 2020M Launched Q3'12 2.40 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $134.00
Intel® Pentium® Processor A1018 End of Life Q3'13 2.10 GHz 1 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 N/A
Intel® Celeron® Processor 1037U Launched Q1'13 1.80 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $75.00
Intel® Celeron® Processor 1020M Launched Q1'13 2.10 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $75.00
Intel® Celeron® Processor 1019Y Launched Q2'13 1.00 GHz 2 MB Intel® HD Graphics 2 N/A
Intel® Celeron® Processor 1017U Launched Q3'13 1.60 GHz 2 MB Intel® HD Graphics 2 $75.00
Intel® Celeron® Processor 1007U Launched Q1'13 1.50 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $75.00
Intel® Celeron® Processor 1005M Launched Q3'13 1.90 GHz 2 MB Intel® HD Graphics 2 $75.00
Intel® Celeron® Processor 1000M Launched Q1'13 1.80 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $75.00
Intel® Xeon® Processor E7-8850 v2 Launched Q1'14 2.80 GHz 2.30 GHz 24 MB 12 $3059.00
Intel® Xeon® Processor E7-8857 v2 Launched Q1'14 3.60 GHz 3.00 GHz 30 MB 12 $3838.00
Intel® Xeon® Processor E7-8870 v2 Launched Q1'14 2.90 GHz 2.30 GHz 30 MB 15 $4616.00
Intel® Xeon® Processor E7-8880 v2 Launched Q1'14 3.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB 15 $5729.00
Intel® Xeon® Processor E7-8880L v2 Launched Q1'14 2.80 GHz 2.20 GHz 37.5 MB 15 $5729.00
Intel® Xeon® Processor E7-8890 v2 Launched Q1'14 3.40 GHz 2.80 GHz 37.5 MB 15 $6841.00
Intel® Xeon® Processor E7-8891 v2 Launched Q1'14 3.70 GHz 3.20 GHz 37.5 MB 10 $6841.00
Intel® Xeon® Processor E7-8893 v2 Launched Q1'14 3.70 GHz 3.40 GHz 37.5 MB 6 $6841.00
Intel® Xeon® Processor E7-4809 v2 Launched Q1'14 1.90 GHz 12 MB 6 $1223.00
Intel® Xeon® Processor E7-4820 v2 Launched Q1'14 2.50 GHz 2.00 GHz 16 MB 8 $1446.00
Intel® Xeon® Processor E7-4830 v2 Launched Q1'14 2.70 GHz 2.20 GHz 20 MB 10 $2059.00
Intel® Xeon® Processor E7-4850 v2 Launched Q1'14 2.80 GHz 2.30 GHz 24 MB 12 $2837.00
Intel® Xeon® Processor E7-4860 v2 Launched Q1'14 3.20 GHz 2.60 GHz 30 MB 12 $3838.00
Intel® Xeon® Processor E7-4870 v2 Launched Q1'14 2.90 GHz 2.30 GHz 30 MB 15 $4394.00
Intel® Xeon® Processor E7-4880 v2 Launched Q1'14 3.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB 15 $5506.00
Intel® Xeon® Processor E7-4890 v2 Launched Q1'14 3.40 GHz 2.80 GHz 37.5 MB 15 $6619.00
Intel® Xeon® Processor E7-2850 v2 Launched Q1'14 2.80 GHz 2.30 GHz 24 MB 12 N/A
Intel® Xeon® Processor E7-2870 v2 Launched Q1'14 2.90 GHz 2.30 GHz 30 MB 15 $4227.00
Intel® Xeon® Processor E7-2880 v2 Launched Q1'14 3.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB 15 $5339.00
Intel® Xeon® Processor E7-2890 v2 Launched Q1'14 3.40 GHz 2.80 GHz 37.5 MB 15 $6451.00
Intel® Xeon® Processor E3-1220L v2 End of Life Q2'12 3.50 GHz 2.30 GHz 3 MB SmartCache 2 $189.00
Intel® Xeon® Processor E3-1220 v2 End of Life Q2'12 3.50 GHz 3.10 GHz 8 MB SmartCache 4 $189.00 - $203.00
Intel® Xeon® Processor E3-1225 v2 Launched Q2'12 3.60 GHz 3.20 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics P4000 4 $186.00 - $224.00
Intel® Xeon® Processor E3-1230 v2 End of Life Q2'12 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB SmartCache 4 $215.00 - $230.00
Intel® Xeon® Processor E3-1240 v2 End of Life Q2'12 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB SmartCache 4 $250.00 - $261.00
Intel® Xeon® Processor E3-1245 v2 End of Life Q2'12 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics P4000 4 $266.00 - $273.00
Intel® Xeon® Processor E3-1265L v2 End of Life Q2'12 3.50 GHz 2.50 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 4 $294.00 - $305.00
Intel® Xeon® Processor E3-1270 v2 End of Life Q2'12 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB SmartCache 4 $328.00 - $339.00
Intel® Xeon® Processor E3-1275 v2 Launched Q2'12 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics P4000 4 $324.00 - $350.00
Intel® Xeon® Processor E3-1280 v2 End of Life Q2'12 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB SmartCache 4 $612.00 - $623.00
Intel® Xeon® Processor E3-1290 v2 End of Life Q2'12 4.10 GHz 3.70 GHz 8 MB SmartCache 4 $885.00
Intel® Core™ i7-3610QE Processor Launched Q2'12 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 4 $345.00
Intel® Core™ i7-3612QE Processor Launched Q2'12 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 4 $375.00
Intel® Core™ i7-3615QE Processor Launched Q2'12 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 4 $345.00
Intel® Core™ i7-3517UE Processor Launched Q2'12 2.80 GHz 1.70 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 2 $289.00
Intel® Core™ i7-3555LE Processor Launched Q2'12 3.20 GHz 2.50 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 2 $316.00
Intel® Core™ i5-3610ME Processor Launched Q2'12 3.30 GHz 2.70 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 2 $243.00
Intel® Core™ i3-3217UE Processor Launched Q3'12 1.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 2 $235.00
Intel® Core™ i3-3120ME Processor Launched Q3'12 2.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 2 $205.00
Intel® Pentium® Processor 1405 v2 Launched Q1'14 1.40 GHz 6 MB SmartCache 2 $156.00
Intel® Celeron® Processor 1047UE Launched Q1'13 1.40 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $122.00
Intel® Celeron® Processor 1020E Launched Q1'13 2.20 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $78.00
Intel® Celeron® Processor 927UE Launched Q1'13 1.50 GHz 1 MB SmartCache Intel® HD Graphics 1 $97.00

การค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอื่นๆ

ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Intel อาจเปลี่ยนแปลงวงจรชีวิตของการผลิต ข้อมูลจำเพาะ และรายละเอียดและของผลิตภัณฑ์ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูลในที่นี้จะถูกจัดให้ในลักษณะ "ตามสภาพ" และ Intel มิได้ให้การรับรองหรือการรับประกันใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูล หรือเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ความพร้อมใช้ ความสามารถในการทำงาน หรือความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ โปรดติดต่อผู้จำหน่ายระบบสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือระบบใดๆ เป็นการเฉพาะเจาะจง

ในขณะนี้ยังไม่มี SKU "ที่ประกาศแล้ว" โปรดดูความพร้อมในการทำตลาดได้จากวันเปิดตัว

‡ คุณสมบัตินี้อาจไม่มีในทุกระบบการประมวลผล โปรดตรวจสอบกับผู้จำหน่ายระบบเพื่อดูว่าระบบของคุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้หรืออ้างอิงข้อมูลจำเพาะของระบบ (มาเธอร์บอร์ด, โปรเซสเซอร์, ชิปเซ็ต, พาวเวอร์ซัพพลาย, HDD, กราฟิกคอนโทรลเลอร์, หน่วยความจำ, BIOS, ไดรเวอร์, Virtual Machine Monitor-VMN, ซอฟท์แวร์แพลตฟอร์ม และ/หรือระบบปฏิบัติการ) สำหรับความเข้ากันได้ของคุณสมบัติ ฟังก์ชันการทำงาน, ประสิทธิภาพ และประโยชน์อื่นๆ ของคุณสมบัตินี้อาจแตกต่างกันไปตามการกำหนดค่าของระบบ

ราคาสำหรับลูกค้าที่แนะนำ ("RCP") เป็นแนวทางในการกำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Intel ราคาสำหรับลูกค้า Intel โดยตรง โดยทั่วไปจะหมายถึงปริมาณการซื้อ 1,000 หน่วย และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบ ไม่รวมภาษี ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ราคาอาจมีความแตกต่างกันตามชนิดของหีบห่อและปริมาณการขนส่ง และอาจมีจัดโปรโมชั่นพิเศษร่วมด้วย หากจำหน่ายเป็นจำนวนมาก ราคาที่ระบุคือราคาต่อหน่วย รายการของ RCP เหล่านี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอของการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการจาก Intel โปรดประสานงานกับตัวแทน Intel ที่เหมาะสมของคุณ เพื่อขอรับใบเสนอราคาอย่างเป็นทางการ

แสดงความคิดเห็น

เป้าหมายของเราคือการทำให้เครื่องมือตระกูล ARK เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โปรดส่งความคิดเห็น คำถาม หรือคำแนะนำของคุณมาที่นี่ คุณจะได้รับคำตอบภายใน 2 วันทำการ

คุณคิดว่าข้อมูลบนไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกใช้ในการตอบข้อซักถามนี้เท่านั้น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเพิ่มในรายชื่อจัดส่งเมลใดๆ และคุณจะไม่ได้รับอีเมลจาก Intel Corporation หากไม่ได้รับการร้องขอ การคลิก ‘ส่ง’ จะยืนยันว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งิดว่านของ Intel และเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel