Dual Processor Board Extended Warranty

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • รายละเอียด Intel® Server Component Extended Warranty provides an additional 2 years and is available wherever the 3 year standard warranty is available
  • URL ข้อมูลเพิ่มเติม ดูตอนนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

Server/Workstation Board

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2400BB4 End of Life Custom 13.5'' x 13.5'' Rack Socket B2 ไม่ใช่ 95 W
Intel® Server Board S2400EP2 End of Life SSI CEB 12" x 10.5" 1U Rack Socket B2 ใช่ 95 W
Intel® Server Board S2400EP4 End of Life SSI CEB 12" x 10.5" 1U Rack Socket B2 ใช่ 95 W
Intel® Server Board S2400GP2 End of Life SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket B2 ไม่ใช่ 95 W
Intel® Server Board S2400GP4 End of Life SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket B2 ไม่ใช่ 95 W
Intel® Server Board S2400SC2 End of Life SSI CEB 12" x 10.5" 4U Rack or Pedestal Socket B2 ไม่ใช่ 95 W
Intel® Server Board S2600CP2 Launched SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R ใช่ 135 W
Intel® Server Board S2600CP2IOC End of Life SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R ใช่ 135 W
Intel® Server Board S2600CP2J End of Life SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R ใช่ 135 W
Intel® Server Board S2600CP4 Launched SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R ใช่ 135 W
Intel® Server Board S2600CP4IOC End of Life SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R ใช่ 135 W
Intel® Server Board S2600CW2 End of Life SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Server Board S2600CW2S End of Life SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Server Board S2600CWT End of Life SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Server Board S2600CWTS End of Life SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Server Board S2600CW2R Launched SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Server Board S2600CW2SR Launched SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Server Board S2600CWTR Launched SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Server Board S2600CWTSR Launched SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Server Board S2600IP4 End of Life Custom 14.2" x 15" Rack or Pedestal Socket R ใช่ 135 W
Intel® Server Board S2600IP4L End of Life Custom 14.2" x 15" Rack or Pedestal Socket R ใช่ 135 W
Intel® Server Board S2600JF End of Life Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R ไม่ใช่ 135 W
Intel® Server Board S2600JFF End of Life Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R ไม่ใช่ 135 W
Intel® Server Board S2600JFQ End of Life Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R ไม่ใช่ 135 W
Intel® Server Board S2600KP End of Life Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 160 W
Intel® Server Board S2600KPF End of Life Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 160 W
Intel® Server Board S2600KPR Launched Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 160 W
Intel® Server Board S2600KPFR Launched Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 160 W
Intel® Server Board S2600KPTR Launched Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 160 W
Intel® Server Board S2600TP End of Life Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 160 W
Intel® Server Board S2600TPF End of Life Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 160 W
Intel® Server Board S2600TPFR Launched Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 160 W
Intel® Server Board S2600TPNR Launched Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 ไม่ใช่ 160 W
Intel® Server Board S2600TPR Launched Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 160 W
Intel® Server Board S2600WP End of Life Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R ไม่ใช่ 135 W
Intel® Server Board S2600WPF End of Life Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R ไม่ใช่ 135 W
Intel® Server Board S2600WPQ End of Life Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R ไม่ใช่ 135 W
Intel® Server Board S2600WT2 End of Life Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Server Board S2600WTT End of Life Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Server Board S2600WTTR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Server Board S2600WT2R Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Server Board S2600WTTS1R Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Workstation Board W2600CR2 End of Life Custom 14.2" x 15" 4U Rack or Pedestal Socket R ไม่ใช่ 150 W
Intel® Workstation Board W2600CR2L End of Life Custom 14.2" x 15" Pedestal Socket R ไม่ใช่ 150 W
Intel® Compute Module HNS2600JF End of Life Custom 23.3" x 6.99" x 1.68" 2U Rack Socket R ไม่ใช่ 135 W
Intel® Server Board S5520HC End of Life SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA1366 ใช่ 130 W
Intel® Server Board S5520UR End of Interactive Support SSI TEB-leveraged (12 x 13) Rack LGA1366 ใช่ 130 W
Intel® Server Board S5520URT End of Life SSI TEB-leveraged (12 x 13) Rack LGA1366 ใช่ 130 W
Intel® Server Board S5500WB End of Life SSI EATX (12 x 13) Rack LGA1366 95 W
Intel® Server Board S5500WB12V End of Life SSI EATX (12 x 13) Rack LGA1366 95 W
Intel® Server Board S5500BC End of Life SSI CEB-leveraged (12" x 10.5") Rack or Pedestal LGA1366 95 W
Intel® Server Board S5520HCT End of Life SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA1366 ไม่ใช่ 130 W
Intel® Server Board S5500HCV End of Life SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA1366 ใช่ 130 W
Intel® Workstation Board S5520SC End of Life SSI EEB (12" x 13") Pedestal LGA1366 ใช่ 130 W

การสั่งซื้อและความสอดคล้อง

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Dual Processor Board Extended Warranty, Single

  • รหัสการสั่งซื้อ SVCEWDPBD

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN
  • CCATS
  • US HTS

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า

ราคาสำหรับลูกค้าที่แนะนำ (RCP) เป็นแนวทางในการกำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Intel เท่านั้น ราคาสำหรับลูกค้า Intel โดยตรง โดยทั่วไปจะหมายถึงปริมาณการซื้อ 1,000 หน่วย และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบ ราคาอาจแตกต่างกันสำหรับแพ็คเกจประเภทอื่นและปริมาณการจัดส่ง หากจำหน่ายเป็นจำนวนมาก ราคาที่ระบุคือราคาต่อหน่วย รายการของ RCP ไม่ถือเป็นข้อเสนอของการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการจาก Intel

PA

มีผลล่วงหน้า: คำสั่งซื้ออาจจะได้รับแล้ว แต่ยังไม่มีกำหนดเวลาหรือยังไม่มีการจัดส่ง

AC

ในสภาวะทำงาน: นี่เป็นส่วนเฉพาะที่อยู่ในสภาวะทำงาน

EN

สิ้นสุดวงจรชีวิต: ได้ทำการประกาศการแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุผลิตภัณฑ์แล้ว

NO

ไม่มีคำสั่งซื้อหลังจากวันที่ป้อนการสั่งซื้อล่าสุด: ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สิ้นสุดอายุ ช่วยให้สามารถส่งมอบและส่งกลับได้

OB

เลิกจำหน่าย: มีอยู่ในสินค้าคงคลัง ไม่มีวัสดุที่สามารถใช้ได้ในอนาคต

RP

ราคาที่ปลดจากสายการผลิต: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

RT

ปลดจากสายการผลิตแล้ว: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

NI

ไม่มีการนำไปดำเนินการ: ไม่มีคำสั่งซื้อ การสอบถาม การเสนอราคา สินค้าส่งคืน หรือการส่งมอบ

QR

กักเก็บไว้เนื่องจากปัญหาด้านคุณภาพ/ความน่าเชื่อถือ

RS

แก้ไขหมายกำหนดการ

แสดงความคิดเห็น

เป้าหมายของเราคือการทำให้เครื่องมือตระกูล ARK เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โปรดส่งความคิดเห็น คำถาม หรือคำแนะนำของคุณมาที่นี่ คุณจะได้รับคำตอบภายใน 2 วันทำการ

คุณคิดว่าข้อมูลบนไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกใช้ในการตอบข้อซักถามนี้เท่านั้น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเพิ่มในรายชื่อจัดส่งเมลใดๆ และคุณจะไม่ได้รับอีเมลจาก Intel Corporation หากไม่ได้รับการร้องขอ การคลิก ‘ส่ง’ จะยืนยันว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งิดว่านของ Intel และเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel