Intel® Server System SR1530HCLR

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • เอกสารข้อมูล ดูตอนนี้
 • รายละเอียด Intel® Server system SR1530HCLR, includes Intel® Server Board S5000VCLR (SAS)

ตัวเลือกการขยาย

ข้อมูลจำเพาะ I/O

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

 • การปรับตั้งค่า CPU สูงสุด 2
}

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

หน่วยประมวลผลกลาง

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช # คอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Xeon® Processor L5430 End of Life 2.66 GHz 12 MB L2 4 $601.00
Intel® Xeon® Processor L5420 End of Life 2.50 GHz 12 MB L2 4 $413.00
Intel® Xeon® Processor L5410 Launched 2.33 GHz 12 MB L2 4 $351.00 - $393.00
Intel® Xeon® Processor E5472 End of Life 3.00 GHz 12 MB L2 4 N/A
Intel® Xeon® Processor E5462 End of Life 2.80 GHz 12 MB L2 4 N/A
Intel® Xeon® Processor E5450 End of Life 3.00 GHz 12 MB L2 4 $969.00
Intel® Xeon® Processor E5440 Launched 2.83 GHz 12 MB L2 4 $703.00 - $735.00
Intel® Xeon® Processor E5430 End of Life 2.66 GHz 12 MB L2 4 $491.00
Intel® Xeon® Processor E5420 End of Life 2.50 GHz 12 MB L2 4 $347.00
Intel® Xeon® Processor E5410 End of Life 2.33 GHz 12 MB L2 4 $284.00
Intel® Xeon® Processor E5405 End of Life 2.00 GHz 12 MB L2 4 $231.00
Intel® Xeon® Processor L5335 End of Life 2.00 GHz 8 MB L2 4 N/A
Intel® Xeon® Processor L5320 End of Life 1.86 GHz 8 MB L2 4 N/A
Intel® Xeon® Processor L5318 End of Life 1.60 GHz 8 MB L2 4 N/A
Intel® Xeon® Processor L5310 End of Life 1.60 GHz 8 MB L2 4 N/A
Intel® Xeon® Processor E5345 Launched 2.33 GHz 8 MB L2 4 N/A
Intel® Xeon® Processor E5335 End of Life 2.00 GHz 8 MB L2 4 N/A
Intel® Xeon® Processor E5320 End of Life 1.86 GHz 8 MB L2 4 N/A
Intel® Xeon® Processor E5310 End of Life 1.60 GHz 8 MB L2 4 N/A

การสั่งซื้อและความสอดคล้อง

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

 • Intel® Server System SR1530HCLR, Single

 • รหัสการสั่งซื้อ SR1530HCLR
 • Intel® Server System SR1530HCLR, Single

 • รหัสการสั่งซื้อ SR1530HCLRNA
 • Intel® Server System SR1530HCLR, Single

 • รหัสการสั่งซื้อ SR1530HCLR
 • Intel® Server System SR1530HCLR, Single

 • รหัสการสั่งซื้อ SR1530HCLRNA
 • Intel® Server System SR1530HCLR, Single

 • รหัสการสั่งซื้อ SR1530HCLRNA

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN5A992C
 • ECCN
 • CCATSG135162
 • CCATS
 • US HTS8473305100
 • US HTS

ข้อมูล PCN/MDDS

ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Intel อาจเปลี่ยนแปลงวงจรชีวิตของการผลิต ข้อมูลจำเพาะ และรายละเอียดและของผลิตภัณฑ์ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูลในที่นี้จะถูกจัดให้ในลักษณะ "ตามสภาพ" และ Intel มิได้ให้การรับรองหรือการรับประกันใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูล หรือเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ความพร้อมใช้ ความสามารถในการทำงาน หรือความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ โปรดติดต่อผู้จำหน่ายระบบสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือระบบใดๆ เป็นการเฉพาะเจาะจง

"การจัดประเภทของ Intel" (Intel classifications) ประกอบด้วย Export Control Classification Numbers (ECCN) และหมายเลข Harmonized Tariff Schedule (HTS) การใช้งานที่ประกอบด้วยการจัดประเภทของ Intel ไม่ได้ขอความช่วยเหลือจาก Intel และไม่ถือเป็นการรับรองหรือการรับประกันเกี่ยวกับ ECCN หรือ HTS ที่เหมาะสม บริษัทของคุณอาจเป็นผู้ส่งออกบันทึกข้อมูล และดังนั้นบริษัทของคุณมีหน้าที่รับผิดชอบการระบุการจัดประเภทที่ถูกต้องสำหรับสินค้าใดๆ ณ เวลาที่ส่งออก

โปรดดูเอกสารข้อมูลสำหรับคำจำกัดความอย่างเป็นทางการของคุณสมบัติ และคุณลักษณะต่างๆ ของผลิตภัณฑ์

ในขณะนี้ยังไม่มี SKU "ที่ประกาศแล้ว" โปรดดูความพร้อมในการทำตลาดได้จากวันเปิดตัว

‡ คุณสมบัตินี้อาจไม่มีในทุกระบบการประมวลผล โปรดตรวจสอบกับผู้จำหน่ายระบบเพื่อดูว่าระบบของคุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้หรืออ้างอิงข้อมูลจำเพาะของระบบ (มาเธอร์บอร์ด, โปรเซสเซอร์, ชิปเซ็ต, พาวเวอร์ซัพพลาย, HDD, กราฟิกคอนโทรลเลอร์, หน่วยความจำ, BIOS, ไดรเวอร์, Virtual Machine Monitor-VMN, ซอฟท์แวร์แพลตฟอร์ม และ/หรือระบบปฏิบัติการ) สำหรับความเข้ากันได้ของคุณสมบัติ ฟังก์ชันการทำงาน, ประสิทธิภาพ และประโยชน์อื่นๆ ของคุณสมบัตินี้อาจแตกต่างกันไปตามการกำหนดค่าของระบบ

*"ปราศจากความขัดแย้ง" หมายถึง "ปราศจากความขัดแย้งใน DRC" ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ให้คำนิยามว่าหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ประกอบด้วยแร่ธาตุที่เป็นต้นเหตุของความขัดแย้ง (ดีบุก แทนทาลัม ทังสเตน และ/หรือทอง) ซึ่งสร้างเงินทุนสนับสนุนหรือผลประโยชน์ทั้งในทางตรงและทางอ้อม แก่กองกำลังติดอาวุธในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DRC) หรือประเทศที่เกี่ยวข้อง Intel ยังใช้คำว่า "ปราศจากความขัดแย้ง" ในความหมายที่กว้างกว่าเพื่อหมายถึงซัพพลายเออร์, ห่วงโซ่อุปทาน, โรงหลอมและสกัด ซึ่งมีแหล่งที่มาของแร่ที่มีข้อขัดแย้งที่มิได้มีส่วนสนับสนุนทางการเงินต่อความขัดแย้งใน DRC หรือประเทศใกล้เคียง ไม่สามารถยืนยันได้ว่าโปรเซสเซอร์ Intel ที่ผลิตก่อน 1 มกราคม 2013 นั้นปราศจากความขัดแย้ง สัญลักษณ์ปราศจากความขัดแย้งหมายถึงเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหลังจากวันที่ดังกล่าวเท่านั้น สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel แบบบรรจุกล่อง สัญลักษณ์ปราศจากความขัดแย้งหมายถึงโปรเซสเซอร์เท่านั้น ไม่รวมถึงอุปกรณ์เสริมใดๆ ที่แถมมาด้วย เช่น ฮีทซิงค์/ระบบระบายความร้อน

ราคาสำหรับลูกค้าที่แนะนำ ("RCP") เป็นแนวทางในการกำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Intel ราคาสำหรับลูกค้า Intel โดยตรง โดยทั่วไปจะหมายถึงปริมาณการซื้อ 1,000 หน่วย และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบ ไม่รวมภาษี ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ราคาอาจมีความแตกต่างกันตามชนิดของหีบห่อและปริมาณการขนส่ง และอาจมีจัดโปรโมชั่นพิเศษร่วมด้วย หากจำหน่ายเป็นจำนวนมาก ราคาที่ระบุคือราคาต่อหน่วย รายการของ RCP เหล่านี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอของการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการจาก Intel โปรดประสานงานกับตัวแทน Intel ที่เหมาะสมของคุณ เพื่อขอรับใบเสนอราคาอย่างเป็นทางการ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน

ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า

ราคาสำหรับลูกค้าที่แนะนำ (RCP) เป็นแนวทางในการกำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Intel เท่านั้น ราคาสำหรับลูกค้า Intel โดยตรง โดยทั่วไปจะหมายถึงปริมาณการซื้อ 1,000 หน่วย และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบ ราคาอาจแตกต่างกันสำหรับแพ็คเกจประเภทอื่นและปริมาณการจัดส่ง หากจำหน่ายเป็นจำนวนมาก ราคาที่ระบุคือราคาต่อหน่วย รายการของ RCP ไม่ถือเป็นข้อเสนอของการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการจาก Intel

PCIe x8 Gen 1.x

PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) คือมาตรฐานบัสเพิ่มขยายคอมพิวเตอร์ซีเรียลความเร็วสูงสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เข้ากับคอมพิวเตอร์ ฟิลด์นี้บ่งชี้ถึงจำนวนซ็อกเก็ต PCIe สำหรับ Lane Configuration (x8, x16) หนึ่งๆ และรุ่นของ PCIe (1.x, 2.x)

การกำหนดค่า RAID

RAID (Redundant Array of Independent Disks) คือเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลที่รวมเอาหลายๆ ส่วนประกอบของดิสก์ไดร์ฟเข้าเป็นหน่วยเชิงตรรกะหน่วยเดียว และแจกจ่ายข้อมูลไปตลอดทั้ง Array ที่กำหนดโดยระดับของ RAID ซึ่งระบุถึงระดับการสำรองและประสิทธิภาพที่ต้องการ

PA

มีผลล่วงหน้า: คำสั่งซื้ออาจจะได้รับแล้ว แต่ยังไม่มีกำหนดเวลาหรือยังไม่มีการจัดส่ง

AC

ในสภาวะทำงาน: นี่เป็นส่วนเฉพาะที่อยู่ในสภาวะทำงาน

EN

สิ้นสุดวงจรชีวิต: ได้ทำการประกาศการแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุผลิตภัณฑ์แล้ว

NO

ไม่มีคำสั่งซื้อหลังจากวันที่ป้อนการสั่งซื้อล่าสุด: ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สิ้นสุดอายุ ช่วยให้สามารถส่งมอบและส่งกลับได้

OB

เลิกจำหน่าย: มีอยู่ในสินค้าคงคลัง ไม่มีวัสดุที่สามารถใช้ได้ในอนาคต

RP

ราคาที่ปลดจากสายการผลิต: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

RT

ปลดจากสายการผลิตแล้ว: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

NI

ไม่มีการนำไปดำเนินการ: ไม่มีคำสั่งซื้อ การสอบถาม การเสนอราคา สินค้าส่งคืน หรือการส่งมอบ

QR

กักเก็บไว้เนื่องจากปัญหาด้านคุณภาพ/ความน่าเชื่อถือ

RS

แก้ไขหมายกำหนดการ

แสดงความคิดเห็น

เป้าหมายของเราคือการทำให้เครื่องมือตระกูล ARK เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โปรดส่งความคิดเห็น คำถาม หรือคำแนะนำของคุณมาที่นี่ คุณจะได้รับคำตอบภายใน 2 วันทำการ

คุณคิดว่าข้อมูลบนไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกใช้ในการตอบข้อซักถามนี้เท่านั้น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเพิ่มในรายชื่อจัดส่งเมลใดๆ และคุณจะไม่ได้รับอีเมลจาก Intel Corporation หากไม่ได้รับการร้องขอ การคลิก ‘ส่ง’ จะยืนยันว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งิดว่านของ Intel และเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel