Legacy Intel® Xeon® Processor

Legacy Intel® Xeon® Processor

Produktnamn Status Lanseringsdatum Rekommenderat kundpris Antal kärnor TDP Jämför
Alla | Inga
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.50 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSB End of Life N/A 1 110 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life N/A 1 103 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 110 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80D GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life N/A 1 103 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched N/A 1 110 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 103 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched N/A 1 55 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00D GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life N/A 1 103 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB End of Life N/A 1 110 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life Q2'04 N/A 1 103 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 110 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.20E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched N/A 1 110 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.40 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life N/A 1 103 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.40 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 110 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.40E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched N/A 1 110 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.60 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life N/A 1 103 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.60 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched N/A 1 110 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.60E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched N/A 1 110 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.80 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched N/A 1 110 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.80E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched N/A 1 110 W
64-bit Intel® Xeon® Processor LV 2.80 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life Q2'04 N/A 1 55 W
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 400 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 18,6 W
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 400 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 30,8 W
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 450 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 46,7 W
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 450 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 46,7 W
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 450 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 34,5 W
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 500 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 44 W
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 500 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 36,2 W
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 500 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 36 W
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 550 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 34 W
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 550 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 39,5 W
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 550 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 34 W
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 700 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 29,6 W
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 700 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 29,6 W
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 900 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 600 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 1.00 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 30,8 W
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 600 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 19,2 W
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 667 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 21,3 W
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 23,3 W
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 800 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 25,4 W
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 866 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 27,4 W
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 29,6 W
Intel® Xeon® Processor 1.40 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 56 W
Intel® Xeon® Processor 1.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 64 W
Intel® Xeon® Processor 1.50 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support $1100.00 1 48 W
Intel® Xeon® Processor 1.50 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 59,2 W
Intel® Xeon® Processor 1.50 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 68 W
Intel® Xeon® Processor 1.60 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 72 W
Intel® Xeon® Processor 1.70 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 65,8 W
Intel® Xeon® Processor 1.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Launched N/A 1 55 W
Intel® Xeon® Processor 1.90 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support $1850.00 1 55 W
Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support $856.00 1 57 W
Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 77,5 W
Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support $3587.00 1 57 W
Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Launched N/A 1 58 W
Intel® Xeon® Processor 2.20 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support $1177.00 1 65 W
Intel® Xeon® Processor 2.20 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 61 W
Intel® Xeon® Processor 2.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 65 W
Intel® Xeon® Processor 2.50 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support $1980.00 1 66 W
Intel® Xeon® Processor 2.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 60 W
Intel® Xeon® Processor 2.70 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support $1980.00 1 80 W
Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support $3692.00 1 72 W
Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 74 W
Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 4M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support $3692.00 1 85 W
Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 85 W
Intel® Xeon® Processor LV 1.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Life Q3'02 N/A 1 30 W
Intel® Xeon® Processor LV 2.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Life Q3'03 N/A 1 40 W
Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Life Q1'02 N/A 1 58 W
Intel® Xeon® Processor 2.40 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 77 W
Intel® Xeon® Processor 2.40 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support Q4'02 N/A 1 65 W
Intel® Xeon® Processor 2.66 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 72 W
Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support $307.00 1 77 W
Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support Q4'03 N/A 1 74 W
Intel® Xeon® Processor 3.06 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 87 W
Intel® Xeon® Processor 3.06 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Life N/A 1 85 W
Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 92 W
Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 2M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 92 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 2.83 GHz, 4M Cache, 667 MHz FSB Launched N/A 1 129 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 8M Cache, 667 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 129 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.16 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSB End of Life N/A 1 110 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.33 GHz, 8M Cache, 667 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 129 W
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.66 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSB End of Life N/A 1 110 W
Intel® Xeon® Processor LV 1.66 GHz, 2M Cache, 667 MHz FSB End of Life Q1'06 $347.00 2 31 W
Intel® Xeon® Processor LV 2.00 GHz, 2M Cache, 667 MHz FSB End of Life Q1'06 N/A 2 31 W
Intel® Xeon® Processor LV 2.16 GHz, 2M Cache, 667 MHz FSB End of Life Q3'06 N/A 2 31 W
Intel® Xeon® Processor ULV 1.66 GHz, 2M Cache, 667 MHz FSB End of Life Q1'06 N/A 2 15 W
Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 4M Cache, 800 MHz FSB End of Life N/A 2 135 W

Avancerad sökning

Använd detta verktyg för att filtrera processorer från Intel® per socket, antal kärnor, cacheminnesstorlek, maximalt minne m.m.

All information som tillhandahålls kan ändras när som helst, utan meddelande. Intel kan göra ändringar i livscykeln för tillverkning, tekniska data och produktbeskrivningar när som helst utan föregående meddelande. Informationen häri tillhandahålls "i befintligt skick" och Intel utställer inga representationer eller garantier överhuvudtaget vad gäller exaktheten i informationen, eller om produktegenskaper, tillgång, funktionalitet eller kompatibilitet för de produkter som finns här. Kontakta systemtillverkaren för mer information om specifika produkter eller system.

"Tillkännagivna" SKU:er finns ännu inte tillgängliga. Se Lanseringsdatum för marknadstillgång.

Riktpriset till kund är en rekommendation som gäller Intel produkter. Priserna gäller Intels direktkunder, representerar normalt sett köp om 1 000 enheter och kan ändras utan föregående varning. Skatter och frakt osv. ingår ej. Priser kan variera för andra förpackningstyper och leveranskvantiteter, och speciella kampanjerbjudananden kan gälla. Om det säljs i bulk representerar priset den individuella enheten. De här prisrekommendationerna utgör inte ett formellt priserbjudande från Intel. Kontakta en Intel-representant om du vill ha en formell offert.

System- och maximal TDP är baserat på värsta fall-situationer. Faktisk TDP kan vara lägre om inte alla I/O för kretsuppsättningar används.

Ge feedback

Vårt mål är att göra ARK-verktygsfamiljen till en värdefull resurs för dig. Skicka dina kommentarer, frågor och förslag här. Vi svarar inom 2 arbetsdagar.

Var den information som finns på den här webbplatsen användbar?

Din personliga information kommer endast att användas för att svara på denna förfrågan. Ditt namn och din e-postadress kommer inte att läggas till i någon distributionslista och du kommer inte att få e-post från Intel Corporation såvida du inte begär det. När du klickar på Skicka bekräftar det ditt godkännande av Användningsvillkor från Intel och att du förstår Information från Intel om skydd av personuppgifter.