Intel® SSD X25-E Series

64GB, 2.5in SATA 3Gb/s, 50nm, SLC

Specifikationer

Det viktigaste

Pålitlighet

Kompletterande information

Förpackningsspecifikationer

  • Komponenter Intel NAND Flash Memory Single-Level Cell (SLC) Technology
  • Vikt up to 90 ± 2 grams
  • Formfaktor 2.5" 7mm
  • Gränssnitt SATA 3.0 3Gb/S
}

Beställning och efterlevnad

Handelsefterlevnadsinformation

All information som tillhandahålls kan ändras när som helst, utan meddelande. Intel kan göra ändringar i livscykeln för tillverkning, tekniska data och produktbeskrivningar när som helst utan föregående meddelande. Informationen häri tillhandahålls "i befintligt skick" och Intel utställer inga representationer eller garantier överhuvudtaget vad gäller exaktheten i informationen, eller om produktegenskaper, tillgång, funktionalitet eller kompatibilitet för de produkter som finns här. Kontakta systemtillverkaren för mer information om specifika produkter eller system.

Intels klassificeringar består av ECCN-nummer (Export Control Classification Number, klassificeringsnummer för exportkontroll) och HTS-nummer (Harmonized Tariff Schedule). All användning av Intel-klassifikationer sker utan garanti från Intel och ska inte tolkas som representation eller garanti avseende korrekt ECCN eller HTS. Ditt företag kan vara den registrerade exportören, och som sådan är ditt företag ansvarigt för att avgöra korrekt klassificering av någon som helst artikel vid exporttillfället.

I databladet finns formella definitioner av produkternas egenskaper och funktioner.

"Tillkännagivna" SKU:er finns ännu inte tillgängliga. Se Lanseringsdatum för marknadstillgång.

"Konfliktfri" och "konfliktfri" betyder "konfliktfri avseende Demokratiska republiken Kongo", vilket i den amerikanska finansinspektionens (SEC) regler definieras som produkter som inte innehåller konfliktmineraler (tenn, tantal, volfram och/eller guld) som direkt eller indirekt finansierar eller gagnar beväpnade grupper i den Demokratiska republiken Kongo eller intilliggande länder. Intel använder dessutom termen "konfliktfri" som ett vidare begrepp för att hänvisa till leverantörer, leveranskedjor, smältverk och raffinaderier vars källor till konfliktmineraler inte finansierar konflikt i den Demokratiska republiken Kongo eller intilliggande länder. Intel processorer som är tillverkade före den 1 januari 2013 är inte bekräftat konfliktfria. Beteckningen konfliktfri gäller endast produkter som är tillverkade efter det datumet. För Intels förpackade processorer gäller beteckningen konfliktfri endast processorerna, inte extra inkluderade tillbehör, exempelvis kylflänsar/kylare.

Riktpriset till kund är en rekommendation som gäller Intel produkter. Priserna gäller Intels direktkunder, representerar normalt sett köp om 1 000 enheter och kan ändras utan föregående varning. Skatter och frakt osv. ingår ej. Priser kan variera för andra förpackningstyper och leveranskvantiteter, och speciella kampanjerbjudananden kan gälla. Om det säljs i bulk representerar priset den individuella enheten. De här prisrekommendationerna utgör inte ett formellt priserbjudande från Intel. Kontakta en Intel-representant om du vill ha en formell offert.

Lanseringsdatum

Det datum då produkten först lanserades.

Rekommenderat kundpris

Rekommenderat kundpris är endast en rekommendation som gäller Intels produkter. Priserna gäller Intels direktkunder, representerar normalt sett köp om 1 000 enheter och kan ändras utan föregående varning. Priser kan variera för andra förpackningstyper och leveranskvantiteter. Om det säljs i bulk representerar priset den individuella enheten. Prisrekommendationerna utgör inte ett formellt priserbjudande från Intel.

Sekventiell läsning (upp till)

Hastighet som enheten kan hämta data som utgör ett kontinuerligt, ordnat datablock. Mäts i MB/s (megabyte per sekund)

Sekventiell skrivning (upp till)

Hastighet som enheten kan registrera data i ett kontinuerligt, ordnat datablock. Mäts i MB/s (megabyte per sekund)

Slumpmässig läshastighet (100 % omfattning)

Hastighet som SSD-disken kan hämta data från arbiträra platser i minnet var som helst på disken. Mäts i IOPS (Input/Output Operations Per Second)

Slumpmässig skrivhastighet (100 % omfattning)

Hastighet som SSD-disken kan registrera data på arbiträra platser i minnet var som helst på disken. Mäts i IOPS (Input/Output Operations Per Second)

Latens – läsa

Läsfördröjning avser förfluten tid då data hämtas. Mäts i mikrosekunder.

Latens – skriva

Skrivfördröjning avser förfluten tid då data registreras. Mäts i mikrosekunder.

Ström - aktiv

Strömförbrukning i aktivt läge avser enhetens typiska energiförbrukning då den är i drift.

Ström - inaktiv

Strömförbrukning i viloläge avser enhetens typiska energiförbrukning då den inte är i drift.

Vibration – i drift

Vibration – i drift avser SSD-diskens förmåga enligt tester att klara angivna vibrationer när den är i drift och förbli funktionell. Mäts i g-kraft RMS (Root Mean Square)

Vibration – inte i drift

Vibration – inte i drift avser SSD-diskens förmåga enligt tester att klara angivna vibrationer när den inte är i drift och förbli funktionell. Mäts i g-kraft RMS (Root Mean Square)

Chock (i drift och inte i drift)

Chock avser SSD-diskens förmåga enligt tester att klara angivna stötar i både aktivt läge och viloläge och förbli funktionell. Mäts i g-kraft (Max)

MTBF (Mean Time Between Failures, genomsnittstid mellan misslyckanden)

MTBF (Mean Time Between Failures) avser förväntad förfluten drifttid mellan fel. Mäts i timmar.

UBER (Uncorrectable Bit Error Rate)

UBER (Uncorrectable Bit Error Rate) avser antalet bitfel som inte kan rättas till delat med totalt antal överförda bitar under ett testat tidsintervall.

Formfaktor

Formfaktor avser enhetens storlek och form enligt branschstandard.

Gränssnitt

Gränssnitt avser enhetens busskommunikationsmetod enligt branschstandard.

Förbättrat dataskydd vid strömförlust

Intels förbättrade Power Loss Data Protection minimerar data i tillfälliga buffertar och förbereder SSD-disken på oväntade strömavbrott. En inbyggd kapacitans ser till att SSD-programvaran får tillräckligt med ström så att data kan flyttas från överföringsbufferten och andra tillfälliga buffertar till NAND. På så sätt skyddas både systemet och användardata.

PA

För-aktiv: Order kan ha mottagits, men inte schemalagts, och inte heller skickats.

AC

Aktiv: Denna specifika del är aktiv.

EN

Livscykel upphör: Meddelande om att produktens livscykel upphör har publicerats.

NO

Inga beställningar efter sista beställningsdatum: Används för produkter vars livscykel upphör. Möjliggör leverans och returer.

OB

Ej i bruk: Finns i lager. Inga framtida leveranser kommer att bli tillgängliga.

RP

Borttaget pris: Denna specifika del tillverkas inte längre och köps inte och inget lager finns tillgängligt.

RT

Har tagits bort: Denna specifika del tillverkas inte längre och köps inte och inget lager finns tillgängligt.

NI

Ej implementerat: Inga order, förfrågningar, offerter, leveranser, returer eller sändningar.

QR

Kvalitet/pålitlighets-uppehåll.

RS

Ändra schemaläggning.

Ge feedback

Vårt mål är att göra ARK-verktygsfamiljen till en värdefull resurs för dig. Skicka dina kommentarer, frågor och förslag här. Vi svarar inom 2 arbetsdagar.

Var den information som finns på den här webbplatsen användbar?

Din personliga information kommer endast att användas för att svara på denna förfrågan. Ditt namn och din e-postadress kommer inte att läggas till i någon distributionslista och du kommer inte att få e-post från Intel Corporation såvida du inte begär det. När du klickar på Skicka bekräftar det ditt godkännande av Användningsvillkor från Intel och att du förstår Information från Intel om skydd av personuppgifter.